Usługi księgowo-audytorskie

We wszystkich jurysdykcjach, w których jesteśmy obecnie oferujemy kompleksowe usługi księgowe oraz audytorskie. Ustawodawstwa Cypru, Malty, Wielkiej Brytanii, a także wielu innych państw stosujących preferencje podatkowe posiadają szereg wymogów w zakresie księgowości i audytu lokalnych spółek. Co więcej, w przypadku międzynarodowych grup kapitałowych koniecznym jest sporządzenie skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR – Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Wszystkie spółki z grupy KKP International posiadają odpowiednie zaplecze licencjonowanych księgowych i audytorów, którzy są w stanie zapewnić Państwa spółkom całe spectrum usług księgowych i audytorskich zgodnie z najwyższymi standardami rzetelności zawodowej.