Rejestracja spółek

Założenie spółki zagranicznej, optymalizującej obciążenia podatkowe prowadzonej działalności gospodarczej, niezależnie od jej formy prawnej, wymaga spełnienia określonych warunków dokumentacyjnych. Oprócz podpisania niezbędnych dokumentów, w tym umowy z KKP Poland, każdy z udziałowców lokalnej spółki (także ukrytych za strukturą nominalną) oraz każdy z zagranicznych dyrektorów objęty jest tzw. procedurą KYC (ang. know your client – poznaj swojego Klienta).

Procedura ta wymaga przedstawienia przez każdą z ww. osób przed rejestracją spółki w danym państwie:

  • oryginału listu referencyjnego z banku (opinii o Kliencie),

  • kopii paszportu,

  • oryginału dowolnego rachunku za media.

Po rejestracji spółki rzeczywisty beneficjent otrzymuje następujące dokumenty:

  • umowę spółki,
  • urzędowe certyfikaty (certyfikat rejestracji, certyfikat siedziby rejestrowej, certyfikat udziałowców, certyfikat zarządu i sekretarza spółki),

  • dokumenty powiernicze (umowa powiernicza, oświadczenia powierników (ang. declaration of trust) oraz tzw. instrument of transfer),

  • uchwały (o wyznaczeniu sekretarza spółki, o powołaniu audytora, o wynagrodzeniu członków zarządu – rzeczywistych beneficjentów),

  • pełnomocnictwa (opcjonalnie),

  • dokumenty bankowe (opcjonalnie).