Praktyka

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania regulują zagadnienie wymiany informacji oraz pomocy prawnej pomiędzy umawiającymi się państwami w art. 27, który…
Geneza międzynarodowej współpracy podatkowej w zakresie przeciwdziałania szkodliwej konkurencji podatkowej jest ściśle związana z działaniami OECD, której podstawowym celem jest…
W zakresie międzynarodowej wymiany informacji i pomocy prawnej przy ściąganiu należności podatkowych podstawowe znaczenie należy przypisać postanowieniom art. 27 i…
Dynamiczny rozwój przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, penetracja zagranicznych rynków przez polskich przedsiębiorców oraz transgraniczna działalności inwestorów z innych państw, a…
Raje podatkowe nie mają jednolitego charakteru i mogą się między sobą znacząco różnić. Wyodrębnienie ich poszczególnych rodzajów jest w znacznej…
Wyspa, choć nieco straci, pozostanie ważnymelementem w mechanizmach optymalizacji. Podatnicy zwrócą z pewnością uwagę na ZEA, z którą Polska posiada…